Disiplin Kurulu Üyeleri:

S.No Adı Soyadı Görevi Mesleği
1 Yunus Emre Güney Kurul Başkanı Metalurji Mühendisi
2 Murat Matrı Başkan Yardımcısı Bilişim Sistemleri Uzmanı
3 Meylin Koç Kurul Üyesi Bilişim Sistemleri Uzmanı


Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Disiplin Kurulu; üyelerin, Dernek çalışmalarında ve Derneğin işleyişi sırasında uymaları gereken davranışlara uymaması sonucunda Derneğin hizmetlerini verimli ve sağlıklı vermesini engelleyecek durumların oluşması ile ilgili konularda Derneğin ve üyelerin haklarını korumak amacıyla konuyu incelemek ve rapor hazırlamakla görevlidir.

Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu ile birlikte Disiplin Yönetmeliğini oluşturmak ve üyelerin bilgisine sunmakla görevlidir. Disiplin Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girer.