Teknoloji ve İnsan Derneği;

Aşağıda belirtilen amaçları yerine getirmek için, aynı hedef doğrultusunda bir araya gelen ve aşağıda isimleri bulunan 7 kişilik kurucular kurulu tarafından 25 Eylül 2020 tarihinde İstanbul / 34-263-132 kütük numarası ve Ümraniye / 8360843825 vergi numarasıyla kurulmuş, 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısı ile faaliyetlerine başlamıştır. Şu anda Kurucular Kurulunda bulunan 7 kurucu üyemizin 4'ü aktif olarak dernek organlarında görev almaktadır.

  • Bilişim, iletişim, elektrik, elektronik, çevre, malzeme, görsel, işitsel, endüstriyel, askerî, eğitim, gıda, genetik, sağlık, güvenlik, havacılık, otonom araç/sürüş, uzay, akıllı şehir, robotik, yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış/sanal gerçeklik vb. teknolojiler ve her türlü mühendislik alanları ile ilgili araştırma, geliştirme, düzenleme ve faaliyetlerin, toplumsal katkı sağlayacak biçimde ve insan faktörünü merkeze alarak dünya standartlarında gerçekleşmesini sağlamak.
  • Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin her türlü teknolojiye ulaşabilmesini ve bu teknolojileri etkin ve etkili kullanabilmesini sağlamak.
  • Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda yurtiçinde veya yurtdışında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek ve destek almak.


Teknoloji ve İnsan Derneği, Aralık 2022'de Estonya merkezli Avrupa Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Kurumu (EAHEA - European Agency for Higher Education and Accreditation) ve Ağustos 2023'de ABD merkezli Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Derneği (QAHE - International Association for Quality Assurance in Higher Education) ile yapmış olduğu işbirliği ve imzalamış olduğu 5 yıllık mutabakat zaptı çerçevesinde;

  • Türkiye'de teknoloji alanında verilen eğitimlerin kalitesinin artırılmasına,
  • Teknoloji alanında eğitim veren kurumların ve eğitim programlarının akredite edilmesine,
  • Uluslararası eğitim normlarına uyumlu çalışmalar yapılmasına yönelik ortak faaliyetler gerçekleştirmektedir.


Kurucular Kurulu Üyeleri:

S.No Adı Soyadı Görevi Mesleği
1 Mehmet Selçuk Batal Kurucu Başkan Yönetici, Eğitimci
2 Metehan Batal Kurucu Üye Jeoloji Mühendisi, Yazılımcı
3 Tuğba Çiv Kurucu Üye Çalışma Ekonomisti
4 Veysel Kurnaz Kurucu Üye Bilişim Sistemleri Uzmanı